Read2do eksperimentu piemēri

Mēs zinām, kā to ir iespējams izdarīt & izzināt


1 Vielu daudzveidība ķīmijas laboratorijā un ikdienā

Vielu daudzveidība ķīmijas laboratorijā un ikdienā

2 Laboratorijas trauki un piederumi.

Laboratorijas trauki un piederumi.

3 Vielu fizikālās īpašības un fizikālās pārvērtības.

Vielu fizikālās īpašības un fizikālās pārvērtības.

4 Ķīmiskās reakcijas un to pazīmes

Ķīmiskās reakcijas un to pazīmes

6 Vielu sastāva nemainība.

Vielu sastāva nemainība.

7 Gaisa sastāvs un tā izmantošana

Gaisa sastāvs un tā izmantošana

9 Daudzpusīgais ūdens

Daudzpusīgais ūdens

10 Šķīdumi (masas daļas)

Šķīdumi (masas daļas)

11 Ūdens ķīmiskās īpašības

Ūdens ķīmiskās īpašības

13 Aprēķini pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem

Aprēķini pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem

17 Dabas vielas un pārtika

Dabas vielas un pārtika

26 Neorganisko savienojumu ķīmiskās īpašības un amfotērie oksīdi

Neorganisko savienojumu ķīmiskās īpašības un amfotērie oksīdi

27 Kas reakcijai liek skriet ātrāk?

Kas reakcijai liek skriet ātrāk?

31 Disperso sistēmu nozīme ikdienas dzīvē, medicīnā un rūpniecībā

Disperso sistēmu nozīme ikdienas dzīvē, medicīnā un rūpniecībā

35 Videi bīstamās dispersās sistēmas, gāzveida oksīdi

Videi bīstamās dispersās sistēmas, gāzveida oksīdi

36 Bīstamības simboli

Bīstamības simboli

37 Lūpu krāsas ražošana

Lūpu krāsas ražošana

38 No skolas sola līdz ražošanai (vannas bumbas)

No skolas sola līdz ražošanai (vannas bumbas)

39 Krāsainā uguņošana (EE video)

Krāsainā uguņošana (EE video)

40 Pašu ražots ķermeņa krēms (EE video)

Pašu ražots ķermeņa krēms (EE video)

41 Mājās ražotas ziepes (EE video)

Mājās ražotas ziepes (EE video)

42 Ķīmisko reakciju vienādojumi (LT video)

Ķīmisko reakciju vienādojumi (LT video)

43 Ūdens molekula (LT video)

Ūdens molekula (LT video)

44 C vitamīns novērš gripu (LT video)

C vitamīns novērš gripu (LT video)

45 Skābes un bāzes (LT video)

Skābes un bāzes (LT video)

46 Ķermenis un materiālais punkts

Ķermenis un materiālais punkts

49 Horizontāls un vertikāls sviediens

Horizontāls un vertikāls sviediens

52 Kustība pagriezienos, spēku attēlojums

Kustība pagriezienos, spēku attēlojums

54 Zemes mākslīgie pavadoņi un to kustība

Zemes mākslīgie pavadoņi un to kustība

55 Cieta ķermeņa rotācijas dinamika

Cieta ķermeņa rotācijas dinamika

56 Enerģijas pārvērtības

Enerģijas pārvērtības

57 Enerģija/elektrostacijas

Enerģija/elektrostacijas

58 Elektromagnētiskie viļņi, to pielietojums

Elektromagnētiskie viļņi, to pielietojums

59 Elektrodrošība ikdienā

Elektrodrošība ikdienā

61 Enerģijas un vides problēmas

Enerģijas un vides problēmas

62 Vienkāršie mehānismi

Vienkāršie mehānismi

63 Elektromagnētiskā indukcija

Elektromagnētiskā indukcija

64 Patērētāju virknes slēgums

Patērētāju virknes slēgums

65 Patērētāju paralēlais slēgums

Patērētāju paralēlais slēgums

66 Jauda, tās noteikšana

Jauda, tās noteikšana

67 Elektroenerģijas patēriņš un taupīšanas iespējas

Elektroenerģijas patēriņš un taupīšanas iespējas

70 Gaismas atstarošanās un spoguļi

Gaismas atstarošanās un spoguļi

71 Kas ir blīvums?

Kas ir blīvums?

72 Siltuma procesi ikdienā

Siltuma procesi ikdienā

76 Gaismas atvoti un apgaismojums

Gaismas atvoti un apgaismojums

80 Pētnieciskās darbības pamati fizikā

Pētnieciskās darbības pamati fizikā

81 Fizikālās parādības un procesi

Fizikālās parādības un procesi

83 Apgaismojums un drošība

Apgaismojums un drošība

85 Arhimēda spēka pielietojums

Arhimēda spēka pielietojums

88 Siltuma pārnese balonā

Siltuma pārnese balonā

90 Vielu magnētiskās īpašības (LT video)

Vielu magnētiskās īpašības (LT video)

91 Gaisa piesārņojums

Gaisa piesārņojums

93 Vielas sastāva nemainība. Ķīmiskās formulas.

Vielas sastāva nemainība. Ķīmiskās formulas.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!