Biedrība dibināta 2010. gadā, apvienojoties augsta ranga profesionāļiem no dažādām darbību sfērām, tādā veidā spējot nodrošināt iespējami plašu izglītības klāstu. Biedrības mērķis ir izglītības veicināšana Latvijā, izmantojot dažāda veida aktivitātes.

Biedrība “Vidzemes inovāciju instruments” ir realizējusi vairākus, ar izglītību saistītus projektus, gan uzņemoties vadību, gan esot kā sadarbības organizācija. Biedrība piedalījusies ar projektu īstenošanu tādās programmās kā: 

  • “Nordplus”,
  • “Erasmus+”
  • “NVO Fonds” un citās,

kurās veiksmīgi īstenojusi dažādus izglītību veicinošus un interesantus projektus, piemēram: 

  • "GeoTask”,
  • “Aktīva atpūta saudzējot zivju resursus”,
  • “Mana nauda”  un citi.

Biedrība uztur ciešus kontaktus ar Lietuvu un Igauniju un tās sadarbības skolām, ar kurām apvienojoties, tiek īstenoti ievērojami projekti izglītībā. Tā rezultātā tiek veicināta starpskolu, starpvalstu sadarbība, kā arī skolotājiem no Latvijas iespēja dodies pieredzes apmaiņā un iegūt jaunas zināšanas un pieredzi, ko izmantot savā ikdienā.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!